Příbalový leták SERMION

Humánní léčivý přípravek

SERMION

(nicergolinum) potahované tablety

Držitel rozhodnutí o registraci
Pfizer spol. s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce

Pfizer Italia S.r.l., Ascoli Piceno, Itálie

Složení

Léčivá látka: nicergolinum 30 mg

Pomocné látky: dihydrát hydrogenfosfo­rečnanu vápenatého, sodná sůl karmelosy, mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát

Složky povrchového filmu:
Hypromelosa 2910, dimetikonová emulze, makrogol 6000, oxid titaničitý (E 171), žlutý oxid železitý (E 172), mastek, karnaubský vosk.

Indikační skupina

Vazodilatans, nootropní látka.

Charakteristika

Přípravek na mozkové úrovni snižuje cévní odpor, zvyšuje tepenný průtok, zásobování kyslíkem a glukózou.

SERMION účinně zlepšuje nebo stabilizuje mozkové poruchy způsobené cévní nedostatečností.

V léčebných dávkách SERMION neovlivňuje krevní tlak u pacientů s normálním krevním tlakem, u pacientů se zvýšeným krevním tlakem může postupně vést k jeho poklesu. Lék nemá dávivé účinky.

Indikace

Poruchy látkové výměny v oblasti mozkových cév (mozková arterioskleróza, cévní mozková příhoda a přechodná mozková nedostatečnost). Poruchy paměti, vštípivosti, koncentrace, hybnosti a řeči. Dementní stavy (Alzheimerova typu i cévního původu).

Poruchy v oblasti sluchového ústrojí (závratě, tinitus) a postižení v prokrvení okrajových částí těla.

Kontraindikace

Přecitlivělost na nicergolin nebo pomocné látky, obsažené v přípravku. SERMION nesmí být podáván pacientům, kteří v nedávné době prodělali srdeční infarkt, při akutním krvácení, po příhodách, kdy došlo k závažnému zpomalení srdečního rytmu nebo poklesu krevního tlaku následkem změny polohy těla (ortostatická hypotenze).

Těhotným ženám, pacientům se zvýšenou hladinou kyseliny močové v krvi, pacientům se dnou a těm, kteří jsou léčeni léky, ovlivňujícími látkovou výměnu a vylučování kyseliny močové, může být přípravek podáván jen pokud je to nezbytně nutné.

Nežádoucí účinky

Zřídka byly pozorovány tyto klinicky nezávažné nežádoucí účinky: pokles krevního tlaku, závratě, mírné zažívací potíže, pocity tepla a zarudnutí kůže, pocity horkosti, návaly, ospalost a nespavost.

Případný výskyt jiných nežádoucích účinků nebo neobvyklých reakcí oznamte ošetřujícímu lékaři.

Interakce

SERMION může zesilovat účinek léků snižujících krevní tlak a zvyšuje účinek léků, majících vliv na srážení krve. Alkohol zvyšuje jeho vliv na pokles krevního tlaku.

Dávkování

Přesné dávkování určí lékař.

Obvykle se užívá 1 tableta ráno při snídani, nebo 2 tablety denně (1 tableta ráno při snídani a 1 tableta při večeři). Vzhledem k tomu, že zejména při léčbě dementních stavů je nástup klinického účinku pozvolný, je nutno s léčbou pokračovat dlouhodobě, léčebný účinek lze očekávat nejdříve za 2–3 měsíce.

Způsob podávání

Tableta se polyká celá bez rozkousání a zapíjí se tekutinou.

Upozornění

PŘEDÁVKOVÁNÍ Požití vysoké dávky přípravku SERMION může vést k přechodnému snížení krevního tlaku, obvykle není nutná žádná léčba; postačí, když pacient zaujme na několik minut polohu vleže.

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Varování

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení
Blistr s 30 tabletami.

Datum revize textu
4.2. 2009

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.