Příbalový leták PANTHENOL 100 MG JENAPHARM

Humánní léčivý přípravek

Panthenol 100 mg JENAPHARM

(Dexpanthenolum)
tablety

Držitel rozhodnutí o registraci :
QUINTESENCE s.r.o.
Tenisová 845/6
102 00 Praha 10

Výrobce:
mibe GmbH, Arzneimittel,
Münchener Straße 15
06796 Brehna
Německo

Složení

Léčivá látka:
Dexpanthenolum (dexpanthenol) 100 mg v 1 tabletě
Pomocné látky:
Koloidní bezvodý oxid křemičitý, sacharóza, sodná sůl sacharinu, želatina, magnesiumstearát,
bramborový škrob, glycerol 85%, mastek, čištěná voda

Indikační skupina:

Vitamíny, vitageny

Charakteristika:

Přípravek Panthenol 100 mg JENAPHARM obsahuje jako léčivou látku dexpanthenol, který se dobře vstřebává z trávicího ústrojí a v těle se mění na kyselinu pantothenovou, známou jako vitamin skupiny B. Kyselina pantothenová je nutná pro množství pochodů látkové přeměny a při jejím nedostatku vzniká řada chorobných projevů zejména na kůži a sliznicích, dochází i ke snížení celkové odolnosti, objevuje se slabost a nervové poruchy.

Indikace:

Panthenol 100 mg JENAPHARM tablety mohou užívat dospělí a děti od 14 let věku.
Bez doporučení lékaře mohou přípravek užívat dospělí a děti od 14 let při zánětech horních cest dýchacích.
Na doporučení lékaře mohou přípravek užívat dospělí a děti od 14 let věku při zánětech ústní sliznice, při zánětech horních cest dýchacích (záněty hltanu, průdušek, průdušnice, hrtanu, záněty nosní sliznice) dále k doléčování po operaci mandlí, k léčbě projevů nedostatku kyseliny pantothenové, které nelze zvládnout prostou úpravou diety, například při mravenčení a bolestech prstů a plosky nohy („burning-feetsyndrom“, příznaky palčivosti nohou); tyto příznaky vyvolává nedostatek pantothenové kyseliny.

Kontraindikace:

Kdy se nesmí přípravek užívat?
Panthenol 100 mg JENAPHARM nesmějí užívat pacienti přecitlivělí na dexpanthenol nebo některou jinou složku přípravku.

Co je nutné vzít v úvahu u dětí?
Přestože neexistují důkazy toxického účinku dexpanthenolu u lidí, nedoporučuje se podávat Panthenol 100 mg JENAPHARM dětem mladším než 14 let vzhledem k vysoké dávce. O použití u mladších dětí musí rozhodnout lékař.

Co je nutné vzít v úvahu u těhotných nebo kojících žen?
Během těhotenství a kojení by měla být doporučená denní dávka vitamínů zajištěna vyváženou stravou. Vzhledem k množství účinné látky v tomto přípravku, je jeho užívání odůvodněno pouze v případě léčby vitamínové deficience (nedostatku).
Proto používání tohoto přípravku během těhotenství a kojení by mělo být pouze na doporučení lékaře. Přestože do této doby nebyly zjištěny žádné nežádoucí účinky, měl by lékař posoudit prospěch a případná rizika před zahájením léčby akutních nebakteriálních zánětů hltanu tímto přípravkem v době těhotenství nebo kojení.
O používání přípravku Panthenol 100 mg JENAPHARM v období těhotenství neexistují žádné systematické studie.
Dexpanthenol je vylučován do mateřského mléka.

Nežádoucí účinky:

Jaké nežádoucí účinky se mohou vyskytnout během užívání Panthenol 100 mg JENAPHARM?
Vzácně se mohou vyskytnout projevy přecitlivělosti na dexpanthenol nebo na některou jinou složku přípravku, které se projevují svěděním kůže, kopřivkou nebo vyrážkou.
V případě výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí informujte lékaře nebo lékárníka.

Interakce:

Které jiné léky ovlivňují účinek Panthenol 100 mg JENAPHARM tablet a co musí být bráno v úvahu, pokud užíváte tento přípravek společně s jinými léky?
Nejsou dosud známy žádné lékové interakce.

Dávkování a způsob použití:

Pro dosažení nejlepšího účinku, prosíme, dodržujte následující pokyny. Pokud lékař neurčil jinak, užívá se Panthenol 100 mg JENAPHARM zpravidla takto:
K podpoře hojení při onemocnění sliznic užívají dospělí a děti od 14 let 200 až 400 mg denně, to odpovídá 2 až 4 tabletám Panthenol 100 mg JENAPHARM denně.
Jednotlivá dávka je jedna tableta, která se pomalu nechá rozpustit v ústech. Interval mezi dvěma dávkami by neměl být kratší než 2 hodiny.
Při stavech z nedostatku kyseliny pantothenové se denně užívá 1 tableta (tj. 100 mg) Panthenol 100 mg JENAPHARM. Tableta se polyká a zapíjí se malým množstvím vody, nezávisle na jídle.

Jak dlouho se Panthenol 100 mg JENAPHARM užívá?
Délka užívání závisí na klinickém obrazu.
Bez porady s lékařem nesmí dospělí užívat přípravek déle než 7 dní. Dětem smí být přípravek podáván bez porady s lékařem nejvýše po dobu 3 dnů. Jestliže se však do této doby příznaky onemocnění nezlepší nebo se naopak zhoršují, poraďte se o dalším užívání (podávání dítěti) přípravku s lékařem.

Upozornění:

O vhodnosti současného užívání přípravku a jiných léků se poraďte s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte (nepodávejte dítěti) žádné další přípravky obsahující tento vitamín.
Při náhodném požití většího množství tablet dítětem se poraďte s lékařem.
Tento přípravek obsahuje glycerol. Glycerol je škodlivý, je-li užíván ve vysokých dávkách a může způsobit bolest hlavy, žaludeční potíže (nevolnost) a průjem.
Tento přípravek obsahuje sacharózu. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Uchovávání:
Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 ˚C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Varování:

Panthenol 100 mg JENAPHARM se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Balení:
20 tablet

Datum poslední revize:
27.4.2011

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.