Příbalový leták OSPEN 1500

Humánní léčivý přípravek

OSPEN 1500

(Phenoxymethyl­penicillinum kalicum) Potahované tablety.

Výrobce/Držitel rozhodnutí o registraci: SANDOZ GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Rakousko

Složení:

Ospen 500 – l potahovaná tableta obsahuje:
léčivá látka: Phenoxymethyl­penicillinum kalicum 500.000 m.j. (0,329g)

Ospen l000 – l potahovaná tableta obsahuje:
léčivá látka: Phenoxymethyl­penicillinum kalicum l 000.000 m.j. (0,658g)

Ospen l500 – l potahovaná tableta obsahuje:
léčivá látka: Phenoxymethyl­penicillinum kalicum l 500.000 m.j. ( 0,987g)

pomocné látky: magnesium-stearát, makrogol 6000, maltodextrin, povidon, mastek, dihydrát sodné soli sacharinu, silice máty peprné, oxid titaničitý, hypromelóza

Indikační skupina :

beta –laktamové, baktericidní antibiotikum.

Charakteristika:

Fenoxymetylpe­nicilin je penicilin se silným antibakteriálním účinkem. iím. Usmrcuje citlivé, rozmnožující se mikroorganizmy tím, že potlačuje výstavbu jejich buněčných stěn. Mikrobiální spektrum účinku fenoxymetylpe­nicilinu je prakticky stejné jako benzylpenicilinu. Je účinný proti streptokkokům skupiny A,C,G,H,L a M, proti Streptococcus pneumoniae (streptokoku zápalu plic), proti stafylokokům, které nevytváří penicilinázu a proti neiseriím.

Citlivé na fenoxymetylpe­nicilin jsou ještě:
Erysipelotrix rhusiopathie,lis­térie,corynebak­terie, Bacillus anthracis, aktinomycéty, streptobacily, Pasteurela multocida, Spirilum minus a spirochety jako Leptospira, Treponema, Borrelia, právě tak jako četné anaerobní (nepotřebující k životu vzduch) bakterie (např.peptokoky, peptostreptokoky, fusobakterie, klostridie a další). Pokud jde o enterokoky, jen některé kmeny (D streptokoky) vykazují určitou citlivost na fenoxymetylpe­nicilin.

Indikace:

Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 6 let.
Ospen se používá k léčbě a prevenci mírných až těžkých infekčních onemocnění vyvolaných mikroorganizmy citlivými na penicilin.

 • infekce ušní, nosní, krční:
 • streptokoková onemocnění (spála, spálová angina, Vincentova angina s vředy a povlaky, zánět hltanu, hltanové mandle, hnisavý zánět nosohltanu, náhle vzniklý zánět středního ucha, zánět dutin.
 • infekce dýchacích cest:
 • bakteriální zánět průdušek a plic,
 • infekce kožní:
 • erysipel (růže) , erysepieloid (kožní červenka od vepřů), hnisavá kožní onemocnění (impetigo contagiosa) – puchýřovité kožní onemocnění, furunculosis – mnohočetné hnisavé záněty míšků vlasových), abscesy (hnisavé hlízy), flegmóny (neohraničené hnisavé záněty).
 • erythema chronicum migrans (stěhovavé vleklé zarudnutí) a jiné projevy lymské boreliózy.
 • Jiná infekční onemocnění:
 • rány po pokousání (t.j. v obličeji a hluboké rány rukou) a popáleniny.
 • Prevence:
 • streptokokových infekcí a jejich komplikací, t.j. revmatické horečky a chorey minor (posunčiny), kloubního revmatismu, zánětu nitroblány srdeční, zánětu ledvin,
 • bakteriálního zánětu nitroblány srdeční u pacientů s vrozeným, nebo revmatickým onemocněním před a po malém chirurgickém výkonu t.j. po vynětí mandlí, vytržení zubů atp.
 • pneumokokových infekcí u dětí se srpkovitou chudokrevností.

Jedná-li se o závažná onemocnění , jako jsou těžké zápaly plic, empyem (hnis v dutině tělní), otravu krve, zánět nitroblány srdeční, osrdečníku, zánět mozkových blan, zánět kloubů, kostní dřeně, pak má být v časném období podáván nitrožilně.

Kontraindikace:

Přecitlivělost pacienta na účinnou látku a ostatní složky přípravku, na peniciliny a cefalosporiny – nutno brát v úvahu možnou zkříženou přecitlivělost. Orálně podaný (ústy podaný) penicilin není vhodný u pacientů s žaludečními a střevními příznaky, jako jsou trvalé průjmy, nebo zvracení, protože vstřebávání léku by bylo snížené. Pacienti trpící kopřivkou, průduškovým astmatem a sennou rýmou mohou užívat penicilin jen v nevyhnutelných případech. O použití přípravku v těhotenství a během kojení musí rozhodnout lékař.

Nežádoucí účinky:

Přípravek je obvykle dobře snášen. Zřídka se mohou vyskytnout alergické reakce (vyrážky, otoky, vzácně dušnost a zcela ojediněle šok), zažívací obtíže (nucení na zvracení, zvracení, průjmy), změny krevního obrazu. Při případném výskytu nežádoucích účinků, nebo jiných neobvyklých reakcí okamžitě vyhledejte lékaře.

Interakce:

účinky Ospenu a jiných současně podávaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis nebo bez něj. Než začnete současně s Ospenem užívat nějaký volně prodejný lék , poraďte se svým lékařem.
Protože peniciliny jsou účinné jen proti množícím se mikroorganizmům, nemá se fenoxymetylpe­nicilin kombinovat s antibiotiky, které zastavují růst bakterií (tetracykliny, chloramfenikol).
Probenecid, fenylbutazon, salicyláty, indometacin zpomalují vylučování penicilinu ledvinami a prodlužují jeho účinek. Přípravek může snížit účinnost hormonálních přípravků proti otěhotnění, a proto se doporučuje zajistit antikoncepci jiným způsobem.

Dávkování a způsob užívání: přesné dávkování určí vždy lékař podle charakteru a závažnosti onemocnění. Doporučená denní dávka fenoxymetylpe­nicilinu:

děti starší 6 let 50.000 – l00.000m.j. na kg těl.hm.
mladiství a dospělí 3,0 – 4,5 mil. m.j.
Při orálním užívání léků se obvykle doporučuje rozdělit celkovou denní dávku na 3 – 4 dílčí dávky. U dětí i dospělých nemá být denní dávka fenoxymetylpe­nicilinu nižší než 25.000 m.j.na kg těl.hm. Dospělí snáší dobře denní dávku až 6 mil. m.j.

Všeobecné pokyny:
Děti starší 6 let l – l,5mil. m.j. (3 – 4 tablety Ospenu 500)/den
Mladiství (přes 40 kg) a dospělí (do 60 kg) l tableta Ospenu l000 každých 8 hodin
Dospělí, obézní a starší pacienti, těhotné l l/2 tablety Ospenu l000 každých 8 hodin, nebo l tabletu Ospenu l500 každých 6 – 8 hodin

Léčba má pokračovat ještě 3 dny po vymizení příznaků. K prevenci komplikací mají pacienti se streptokokovými infekcemi užívat Ospen nejméně l0 dnů.

Speciální pokyny pro dávkování pro prevenci:

 • Streptokoková onemocnění (spálová angina, spála): osoby v kontaktu l0 denní kůra orálním penicilinem v doporučené léčebné dávce potlačí infekci.
 • Revmatická horečka. Děti s váhou do 30kg mají užívat Ospen 500 l tabletu každých l2 hodin nebo Ospen l000 l/2 tablety každých l2 hodin.
 • Prevence zánětu nitroblány srdeční (po malém chirurgickém výkonu, jako vytažení zubu, vynětí mandlí atp.) : děti s váhou do 30 kg mají užívat 3 tablety Ospen 500 asi l hodinu před operací a l tabletu 6 hodin po výkonu. Mladiství, vážící více než 30 kg a dospělí mají užívat 6 tablet Ospen 500 nebo 3 tablety Ospen l000 nebo 2 tablety Ospen l500 asi l hodinu před operací a pak 3 tablety Ospen 500, nebo l1/2 Ospen l000 nebo l tabletu Ospen l500 , 6 hodin po výkonu.

Dávkování u nemocných s poškozenou funkcí jater a ledvin:
O dávkování rozhodne vždy lékař podle stavu pacienta.
Přípravek je určen k vnitřnímu užití.
Ospen se má užívat l hodinu před jídlem (spolknout, nežvýkat) a zapít sklenicí vody.

Upozornění:

O délce léčby přípravkem rozhodne vždy ošetřující lékař. Nemocný musí toto rozhodnutí dodržet. V žádném případě nesmí léčbu samovolně ukončit, jakmile dojde ke zlepšení zdravotního stavu, neboť může dojít k návratu onemocnění a k různým komplikacím.
Přípravek je nutné užívat pravidelně. Nevezme-li se dávka v předepsaném čase je nutné ji vzít hned jakmile si pacient vzpomene a dále pokračovat podle časového plánu. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Uchovávání:
Při teplotě do 25°C, uchovávat v původním vnitřním obalu a v krabičce, aby byl chráněn před vzdušnou vlhkostí a před světlem.

Varování:

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek musí být uchováván mimo dosah dětí!

Balení: l2 a 30 potahovaných tablet

**Datum poslední revize : **
28.1. 2009

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.