Příbalový leták OPHTHALMO-SEPTONEX

Humánní léčivý přípravek

OPHTHALMO-SEPTONEX

(Carbethopendecinii bromidum)
oční mast

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

Složení

Léčivá látka: Carbethopendecinii bromidum 5 mg v 5 g oční masti
Pomocné látky: oční bílá vazelína, tuk z ovčí vlny (lanolin), bílý vosk, čištěná voda

Indikační skupina
Oftalmologikum, antiseptikum

Charakteristika

Oční mast Ophthalmo-Septonex má dezinfekční vlastnosti a je proto vhodná pro léčbu nehnisavých zánětů předního úseku oka.

Indikace

Ophthalmo-Septonex se používá u dospělých i dětí při zánětech víček a spojivek, při poškození rohovky po vyjmutí cizích tělísek a po úrazech.
Při závažnějších, zejména hnisavých zánětech, je nutné vyhledat lékaře.

Kontraindikace
Přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku, dále při snížené tvorbě slz a při zánětech rohovky a spojivky s omezeným vylučováním slz.

Těhotenství a kojení
Přípravek je možno použít krátkodobě i v těhotenství a při kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Pozornost není použitím oční masti Ophthalmo-Septonex ovlivněna, rozhodující je postižení zraku.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i oční mast Ophthalmo-Septonex nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Po vnesení do spojivkového vaku může oční mast u citlivějších pacientů vyvolat přechodný pocit pálení nebo může dojít ke zčervenání kůže víček.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce

Vzájemné ovlivnění účinku oční masti Ophthalmo-Septonex a jiných očních mastí není známo. Přesto bez porady s lékařem nepoužívejte současně s touto mastí jiné volně prodejné oční přípravky. Jestliže Vám oční lékař bude předepisovat nějaké jiné léky, oznamte mu, že používáte oční mast Ophthalmo-Septonex.

Dávkování a způsob použití

Obvykle se u dospělých i dětí vnáší do spojivkového vaku nebo nanáší na kůži víček malé množství oční masti 3–5× denně maximálně po dobu 14 dnů. Při současné léčbě očními kapkami se mast používá obvykle na noc.
Je vhodné po vnesení masti do oční štěrbiny nechat zavřené oko na 2 – 3 minuty, aby léčivá látka neodtekla se slzami a mohla se vstřebat rohovkou a spojivkou. Při používání dvou či více očních mastí je nutné mezi jejich použitím nechat uplynut alespoň 10 minut.
Před prvním použitím se doporučuje vytlačit a odstranit asi 1 cm masti.

Další informace

Upozornění
Jestliže se během 3 dnů léčby Vaše obtíže výrazně nezlepší nebo se dokonce zhorší nebo se vyskytnou u Vás neobvyklé reakce, poraďte se s lékařem.
Při závažných poraněních oka se o použití přípravku poraďte s lékařem.
Při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře.

Uchovávání
Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem.

Varování
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Doba použitelnosti po prvním otevření jsou 4 týdny.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení
5 g oční masti

Datum poslední revize
4.9.2009

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.