Příbalový leták DOPEGYT

Humánní léčivý přípravek

DOPEGYT

(methyldopum)
tablety

Držitel rozhodnutí o registraci
EGIS Pharmaceuticals PLC
H-1106, Budapešť, Keresztúri út 30–38.
Maďarsko

Výrobce
EGIS Pharmaceuticals PLC
H-9900 Körmend, Mátyás király u. 65.
Maďarsko

Složení:

Léčivou látkou je methyldopum 250 mg v 1 tabletě.
Pomocnými látkami jsou ethylcelulosa, magnesium-stearát, škrob, kyselina stearová 95%, mastek.

Indikační skupina:
Antihypertenzivum

Charakteristika:

Methyldopa, léčivá látka přípravku Dopegyt, snižuje vysoký krevní tlak tzv. centrálním působením (prostřednictvím center v mozku a míše). Po užití se účinek dostaví do 2 hodin a trvá 6–8 hodin.

Indikace (kdy se přípravek užívá):

Přípravek se užívá při léčbě vysokého krevního tlaku všech stupňů, samostatně i v kombinaci s dalšími léky na léčbu vysokého krevního tlaku. Používá se také při léčbě vysokého krevního tlaku u nemocných s cukrovkou a u pacientů s poruchou ledvin. Dopegyt je vhodný k léčbě vysokého krevního tlaku v těhotenství.

Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 4 let.

Kontraindikace (kdy nelze přípravek užívat):

Přípravek nesmí užívat nemocní s přecitlivělostí na účinnou látku nebo kteroukoli složku přípravku, dále nemocní s aktivním onemocněním jater (akutní a chronické záněty jater, cirhózy) a/nebo jaterní nedostatečností, při současné léčbě inhibitory MAO (užívají se k léčbě depresí), nemocní s feochromocytomem (nezhoubný nádor dřeně nadledviny), nemocní trpící určitým typem chudokrevnosti, metabolických poruch (porfyrií) nebo chorobně zvýšenou tvorbou prolaktinu tj. látky podporující vylučování mléka v mléčné žláze. Kojící ženy musí přestat kojit.

Pouze ze zvlášť závažných důvodů mohou přípravek užívat nemocní se selháním ledvin, duševní depresí (dlouhodobý chorobný smutek), poruchami sexuálních funkcí a jaterními nemocemi v anamnéze tj. v údajích o zdravotním stavu pacienta, jeho rodičů atd.

Nežádoucí účinky:

Přípravek je obvykle dobře snášen, ale zejména v počátečním období léčby se mohou vyskytnout např.: bolesti hlavy, slabost, ospalost, závratě, psychické poruchy včetně děsivých snů, výjimečně se mohou objevit např. duševní deprese, poruchy vidění. Dále se mohou vyskytnout např.: suchost v ústech, kožní vyrážky, nevolnost, zvracení, průjmy nebo zácpa, plynatost, otoky, zpomalení srdečního rytmu, náhlé snížení krevního tlaku při změně polohy z lehu nebo sedu do stoje (ortostatická hypotenze), poruchy krvetvorby, spánku, snížení až ztráta zájmu o sexuální aktivity. Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem.

Interakce (jak mohou jiné léky ovlivnit léčbu přípravkem Dopegyt):
Účinky přípravku Dopegyt a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s užíváním přípravku Dopegyt užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek je zakázáno užívat současně s inhibitory MAO (užívané při léčbě depresivních onemocnění), protože může dojít ke vzniku hypertenzní krize.

Opatrnosti je třeba při současném podávání s:

  • levodopou (užívá se při léčbě parkinsonovy nemoci), protože se snižuje léčebný účinek
  • tricyklickými antidepresivy (užívají se k léčbě depresivních onemocnění), neboť antihypertenzivní účinek, tj. účinek proti vysokému tlaku, je snížen
  • lithiem (užívá se k léčbě depresivních onemocnění), protože může dojít ke zvýšení pravděpodobnosti toxicity lithia
  • diuretiky (močopudné léky), jinými antihypertenzivy (snižují chorobně zvýšený krevní tlak) a anestetiky (navozují stav podobný spánku), protože antihypertenzivní účinky methyldopy jsou zvýšeny
  • digoxinem (užívá se k léčbě některých onemocnění srdce), neboť může dojít ke zpomalení srdečního rytmu
  • preparáty obsahujícími železo (zhoršují vstřebávání methyldopy a v důsledku jejího nižšího účinku se v těhotenství mohou vyvinout závažné komplikace).

Dávkování a způsob užití:

Přesné dávkování určí vždy lékař dle Vašeho zdravotního stravu. Léčba vysokého krevního tlaku je dlouhodobá, proto nepřerušujte léčbu bez vědomí lékaře!

Dospělí: první 2 dny se obvykle užívá 1 tableta večer, přičemž tuto dávku lze nejdříve po dvou dnech zvyšovat vždy o 1 tabletu až do doby dosažení potřebného snížení tlaku krve. Maximální denní dávka je 8 tablet. Po dosažení požadovaného účinku Vám bude lékař na základě opakovaných měření Vašeho krevního tlaku dávku postupně upravovat.

Děti: doporučená úvodní dávka je 10 mg/kg tělesné váhy rozdělená na 2–3 dílčí dávky za den. V případě potřeby může lékař zvýšit dávku až na 65 mg/kg tělesné hmotnosti (podává se opět rozděleně na 2–3 dílčí dávky za den). O jakékoli změně dávkování rozhoduje vždy pouze lékař na základě zdravotního stavu. Přípravek se má užít 1–1/2 hodiny před jídlem nebo 2–3 hodiny po jídle, zapít vodou. Přípravek užívejte pravidelně ve stejnou denní dobu!

Upozornění:

Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách ap.). Tyto činnosti byste měl(a) vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.

Po dobu užívání přípravku nesmíte pít alkoholické nápoje!

Předávkování:

Náhlý pokles krevního tlaku projevující se závratí a mdlobou má být léčen při poloze pacienta v leže s hlavou uloženou níže. V případě předávkování nebo užití více tablet dítětem vyhledejte lékařskou pomoc!

Uchovávání:
Uchovávejte při teplotě do 25° C, uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Varování:

Přípravek Dopegyt nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba ppužitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení:
50 tablet
Hnědá skleněná lahvička, PE uzávěr s bezpečnostním kroužkem a stlačitelnou PE výplní proti nárazu, krabička.

Datum revize textu:
15.5.2013

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.