Příbalový leták TRIAMCINOLON E LÉČIVA

Humánní léčivý přípravek

TRIAMCINOLON E LÉČIVA

mast

Držitel rozhodnutí o registraci / Výrobce
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

Složení

Léčivé látky
Triamcinoloni acetonidum 20 mg, Cloroxinum 200 mg ve 20 g masti

Masťový základ
Tuk z ovčí vlny (lanolin), alkoholy tuku z ovčí vlny, glycerosorbita­nester , polyethylen, bílá vazelína, ceresin, propylenglykol.

Indikační skupina
Dermatologikum (přípravek k ošetření kůže)

Charakteristika

Léčivá látka triamcinolona­cetonid je kortikosteroidní hormon, který působí silně protizánětlivě. Tlumí též nepřiměřeně silnou, přecitlivělostní reakci při alergii na určitou látku. Účinek je však namířen jen proti příznakům zánětu, nikoliv proti příčině nemoci. Zánětlivé příznaky – jako zarudnutí, otok a hromadění zánětlivých buněk i působků v zanícené kůži, tvorba puchýřků až puchýřů a mokvání, svědění, pálení a pocit nepříjemného napětí nebo bolest – v několika hodinách po použití masti ustupují. Ke skutečnému zhojení však může dojít, jen když se současně vyloučí původce nebo příčina onemocnění. Léčivý účinek masti Triamcinolon E Léčiva je patrný již v prvních hodinách po použití a trvá až 36 hodin. Kromě kortikosteroidního hormonu obsahuje Triamcinolon E Léčiva další léčivou látku cloroxin, jejíž léčebný účinek je založený na antiseptickém a dezinfekčním působení (ničí choroboplodné zárodky).

Indikace

Triamcinolon E Léčiva mast se používá k léčení prudce probíhajících infikovaných zánětů povrchových vrstev kůže. Je to např. ekzém, který je napadený infekcí, ložiska lupénky, která jsou vyvolána nebo udržována mikrobiálním osídlením některých kožních krajin, drobné povrchové infikované popáleniny, rozškrábané pupence po poštípání hmyzem. Přípravek mohou používat dospělí i děti od 3 let věku.

Kontraindikace
Přípravek se nesmí používat při přecitlivělosti (alergii) na triamcinolon, cloroxin nebo na kteroukoliv jeho složku. Nelze jej používat na zánětlivé kožní projevy, které provázejí infekční kožní nemoci (např. kožní tuberkulózu, příjici, neštovice a opary, svrab, kožní reakce na ochranná očkování), protože triamcinolona­cetonid snižuje přirozenou odolnost kůže a podporuje šíření infekce. Výjimkou jsou právě zánětlivá onemocnění kůže napadená mikrobiální infekcí, která jsou uvedená v odstavci Indikace.
Přípravek není vhodný k ošetřování ran a vředů (např. bércové vředy), omrzlin a oznobenin, protože zpomaluje hojení. Informujte lékaře o případném těhotenství nebo kojení. Pro používání přípravku v těhotenství a při kojení a dále také u dětí mladších než 3 roky musí být závažné důvody.

Nežádoucí účinky

Triamcionolon E Léčiva mast nemá obvykle žádné nežádoucí účinky. Mohou se však vyskytnout při přecitlivělosti (alergii) Vašeho organismu na některou jeho složku (zejména na lanolin) nebo při déle trvající nepřetržité a nekontrolované léčbě, popřípadě při značném rozsahu ošetřovaných chorobných ploch a nesprávném způsobu použití. Abnormální reaktivita se projevuje jako zhoršení průběhu nemoci místo očekávaného zlepšení po použití přípravku.
Léčení trvající déle než týden zvyšuje vnímavost ošetřovaných okrsků kůže k různým infekcím. Působením triamcinolona­cetonidu však mohou být příznaky přidružené kožní infekce dlouho zastřené a komplikace se projeví jen prodloužením průběhu nemoci. Proto musí na výsledky léčení průběžně dohlížet lékař.
Dlouhodobé nepřetržité léčení mastí Triamcinolon E Léčiva tlumí mnoho biologických pochodů v kůži. Snižuje zejména přísun živin a narušuje schopnost přirozené obnovy (regenerace) kůže. Kůže se ztenčuje. Na místech vystavených dennímu světlu (obličej, krk, výstřih, ruce a předloktí) začnou vystupovat rozšířené žilky a bělavé tečky (prosvítající mazové žlázky), v podpaží, na vnitřních plochách stehen a podbřišku se mohou objevit pajizevky. Dojde-li k poruše přirozeného zbarvení (pigmentace), vznikají na kůži tmavší nebo světlejší skvrny.
Při ošetřování chorobných ploch přesahujících pětinu tělesného povrchu se triamcinolon vstřebává do krevního oběhu v takovém množství, které již může ovlivnit četné tělesné funkce. Proto je třeba informovat lékaře při každé návštěvě o jakýchkoliv celkových obtížích, které se vyskytly během léčby (např. nespavost, bolest hlavy, závratě, změny vidění, bolesti v břiše, svalech nebo kostech, otoky dolních končetin, bušení srdce, častější potřeba pití a močení). Lékař zhodnotí Vaše údaje, popřípadě zajistí další potřebná vyšetření a může upravit, změnit nebo přerušit léčbu.

Interakce

Při doporučeném dávkování nejsou známy.
Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již používáte Triamcinolon E Léčiva mast.

Dávkování a způsob použití

Pokud lékař neurčí jinak, dospělí a děti starší než 3 roky si obvykle nanášejí mast Triamcinolon E Léčiva v tenké vrstvě pouze na postižená místa dvakrát až třikrát denně v časových odstupech nejméně 4 – 5 hodin, po výrazném zlepšení jednou denně.
Denní spotřeba masti nemá přesáhnout 10 g.
Doporučená délka léčby 1–2 týdny.
Na obličej lze použít jen vyjímečně, pod přísnou kontrolou ošetřujícího lékaře.
Ošetřená chorobná místa mohou zůstat volná nebo se mohou krýt lehkým, prodyšným obvazem.
Opakovaná ošetření v kratších časových intervalech zvyšují účinnost, ale též pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků léčby. Podobně působí také neprodyšný obvaz.

Další informace

Upozornění
Přípravek není vhodný k ošetřování plenkové dermatitidy.
Přípravek nesmí přijít do styku s očními spojivkami a nelze jím ošetřovat prsní bradavky kojících matek.
Při náhodném požití přípravku dítětem může dojít k nevolnosti a zvracení. Je vhodné zvracení vyvolat nebo podpořit a vyhledat lékařské ošetření.

Uchovávání
Uchovávejte v dobře uzavřené tubě, při teplotě 10 – 25o C, aby byl přípravek chráněn před vzdušnou vlhkostí.

Varování
Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení
20 g masti

Datum poslední revize
30.9.2009

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.