Příbalový leták PRESID 2,5 MG

Humánní léčivý přípravek

PRESID 2,5 mg

(Felodipinum)
Tablety s řízeným uvolňováním

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p.305, 747 70 Opava, Komárov, Česká republika

VÝROBCE
Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p.305, 747 70 Opava, Komárov, Česká republika
Merckle GmbH, Ludwig-Merckle Straße 3, 89143 Blaubeuren, Německo

SLOŽENÍ

Léčivá látka:

Presid 2,5 mg:
Felodipinum 2,5 mg v 1 tabletě.

Presid 5 mg:
Felodipinum 5 mg v 1 tabletě.

Presid 10 mg:
Felodipinum 10 mg v 1 tabletě.

Pomocné látky:
Monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, hypromelosa 2910/50, hypromelosa 2910/6, povidon 25, propyl-gallát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, žlutý oxid železitý, červený oxid železitý ( Presid 5 a 10 mg), mastek, propylenglykol, oxid titaničitý.

INDIKAČNÍ SKUPINA
Vazodilatans, antihypertenzivum.

CHARAKTERISTIKA

Přípravek Presid patří do skupiny léčiv označovaných jako blokátory vápníkového kanálu. Snižuje vysoký krevní tlak (hypertenzi) tím, že způsobuje rozšíření malých cév (arteriol). V doporučených dávkách neovlivňuje činnost srdce. Léčivá látka se z tablet s řízeným uvolňováním uvolňuje kontrolovanou rychlostí a tím je dosaženo rovnoměrného účinku po celý den.

INDIKACE

Přípravek Presid se používá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) , bolesti u srdce a na hrudníku vyvolané námahou nebo stresem (stabilní angina pectoris) a bolesti u srdce a na hrudníku vyvolané cévní křečí (vazospastická angina pectoris)
Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.

KONTRAINDIKACE
Přípravek se nesmí užívat v době těhotenství, při nestabilní angíně pectoris, při známé přecitlivělosti na felodipin nebo jiné složky přípravku, při závažném zúžení srdečnicové chlopně (aortální stenóze), při srdečním infarktu, při výrazně nízkém krevním tlaku a při závažné srdeční nedostatečnosti.
Přípravek se nepodává dětem.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Přípravek Presid se obvykle dobře snáší a objevuje se jen málo nežádoucích účinků. Většina nežádoucích účinků se objevuje na počátku léčby nebo po zvýšení dávky. Pokud se nežádoucí účinky objeví, jsou přechodné a během krátké doby (několik dnů) ustupují.
V průběhu léčby se může objevit zrudnutí v obličeji, bolesti hlavy, bušení srdce, závratě, únava a otoky kotníků. U pacientů se zánětem dásní se může objevit zduření dásní. Tomu můžete účinně bránit pečlivou ústní hygienou. Vzácně se může objevit vyrážka a svědění kůže, zrychlený tep a mdloby, bolest kloubů a svalů, pocit horka, bodání či necitlivost kůže, nucení na zvracení nebo zvracení, bolest břicha, zvýšení hodnot jaterních testů, častější nucení na močení, horečka, impotence nebo porucha sexuálních funkcí, reakce z přecitlivělosti, jako je vyrážka podobná planým neštovicím nebo zvýšená citlivost kůže při slunění.
Případný výskyt těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte svému lékaři.

INTERAKCE

Předtím než začnete užívat přípravek Presid měl by být váš lékař informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se s ošetřujícím lékařem. Léčba přípravkem Presid může být ovlivněna současným užíváním léků k léčbě vředové choroby s obsahem cimetidinu nebo ranitidinu, současným podáváním některých antibiotik (např. erytromycin), barbituráty používanými k navození spánku, léky k předcházení epileptickým záchvatům (fenytoin a karbamazepin)a protiplísňovými přípravky s obsahem itrakonazolu a ketokonazolu. Grapefruitová šťáva může také ovlivnit léčbu přípravkem Presid, proto v průběhu léčby nepijte grepefruitovou­ šťávu.

DÁVKOVÁNÍ

Přesné dávkování a délku léčby určí vždy lékař.

Léčba vysokého krevního tlaku: léčba se obvykle zahajuje dávkou 5 mg (Presid 5 mg) jednou denně. Pokud je potřeba, lze dávku zvýšit či přidat další léky snižující vysoký krevní tlak. Běžné dávkování pro dlouhodobou léčbu je 5–10 mg (Presid 5 mg nebo Presid 10 mg) denně, i když je možno dávku zvýšit až na maximálně 20 mg denně. U starých pacientů může být dostatečná počáteční dávka 2,5 mg (Presid 2,5 mg) denně.

Léčba anginy pectoris: léčba se obvykle zahajuje dávkou 5 mg (Presid 5 mg) jednou denně a v případě potřeby lze dávku zvýšit na 10 mg (Presid 10 mg) jednou denně.

U pacientů s poruchou funkce jater se léčba obvykle zahajuje nižšími dávkami (2,5 mg- tj. Presid 2,5 mg 1× denně).

ZPŮSOB PODÁVÁNÍ
Přípravek užívejte ráno, před jídlem nebo v průběhu lehkého jídla a tablety zapijte vodou. Tablety se nesmějí dělit, drtit ani kousat. Při vynechání jedné denní dávky užijte další dávku v pravidelnou denní dobu následující den.

DALŠÍ INFORMACE

UPOZORNĚNÍ
Presid může zejména na počátku léčby nebo při zvýšení dávky ovlivnit pozornost při řízení motorových vozidel nebo obsluze strojů.Tyto činnosti by jste měl/a vykonávat jen na základě souhlasu Vašeho lékaře.
Při předávkování přípravku Presid se může výrazně snížit krevní tlak a někdy zpomalit srdeční tep. Proto je velmi důležité abyste užíval(a) takovou dávku, kterou předepsal lékař. Pokud se u vás objeví pocit mdloby nebo závratě, okamžitě kontaktujte svého lékaře.
Při náhodném požití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékaře.

UCHOVÁVÁNÍ
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

VAROVÁNÍ
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

BALENÍ
30 nebo 100 tablet s řízeným uvolňováním v jednom balení.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE
20.11.2012

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.