Příbalový leták STREPSILS HŘEJIVÝ ZÁZVOR

Humánní léčivý přípravek

STREPSILS HŘEJIVÝ ZÁZVOR

STREPSILS HŘEJIVÝ ZÁZVOR

pastilky
dichlorbenzenmethanolum, amylmetacresolum

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Strepsils Hřejivý Zázvor musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů u dospělých nebo 3 dnů u dětí, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Strepsils Hřejivý Zázvor a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Strepsils Hřejivý Zázvor užívat
 3. Jak se Strepsils Hřejivý Zázvor užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Strepsils Hřejivý Zázvor uchovávat
 6. Další informace


1. CO JE STREPSILS HŘEJIVÝ ZÁZVOR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivé látky obsažené v pastilkách Strepsils Hřejivý Zázvor mají antiseptické účinky a ničí bakterie způsobující bolest a záněty v krku a v ústní dutině.
Pastilky Strepsils Hřejivý Zázvor se užívají ke zmírnění nebo místnímu potlačení zánětů dutiny ústní, nosohltanu a hltanu, při zánětech sliznice dutiny ústní (stomatitis, soor, afty), při zánětech dásní (gingivitis) a jako podpůrná léčba u angíny.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STREPSILS HŘEJIVÝ ZÁZVOR UŽÍVAT

Neužívejte Strepsils Hřejivý Zázvor:
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku Strepsils Hřejivý Zázvor;
- přípravek není určen dětem do 6 let, velikost pastilky není vhodná pro malé děti.


Zvláštní opatrnosti při použití Strepsils Hřejivý Zázvor je zapotřebí:

 • jedna pastilka Strepsils Hřejivý Zázvor obsahuje přibližně 1 g glukosy a 1,5 g sacharosy; jestliže trpíte cukrovkou musíte se o vhodnosti užívání přípravku poradit se svým lékařem;
 • pacienti s vrozenou nesnášenlivostí fruktosy, glukoso-galaktosovým malabsorpčním syndromem (porucha trávení glukosy a galaktosy) nebo nedostatkem sacharózo-isomaltázy (enzym štěpící sacharosu a isomaltosu) by pastilky Strepsils Hřejivý Zázvor neměli užívat;
 • Strepsils Hřejivý Zázvor je určen ke krátkodobé léčbě, léčba by neměla trvat déle než 2 – 3 týdny (při delším užívání může dojít k narušení rovnováhy běžné ústní mikroflory a k nebezpečí
 • přemnožení patogenních mikroorganismů);
 • přetrvávají-li příznaky onemocnění déle než 5 dní u dospělých nebo déle než 3 dny u dětí nebo vyskytne-li se horečka, je nutné vyhledat lékaře.

Těhotenství a kojení:
Pokud jste těhotná nebo kojíte, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.


Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Při současném užívání s dalšími místními antiseptiky nebo antibiotiky může dojít k prohloubení antimikrobiálního účinku.
Další interakce (t.j. ovlivnění účinků současně užívaných léků) nejsou známy.


Užívání přípravku Strepsils Hřejivý Zázvor s jídlem a pitím:
Pastilky se nedoporučují užívat během jídla.


3. JAK SE STREPSILS HŘEJIVÝ ZÁZVOR UŽÍVÁ

Pastilky Strepsils Hřejivý Zázvor jsou určeny dospělým a dětem starším 6 let.
Dospělí a děti od 6 let: Každé 2 – 3 hodiny nechte volně rozpustit v ústech 1 pastilku.
Užívejte maximálně 6 pastilek během jednoho dne.
Úprava dávkování pro starší pacienty není nutná.


Jestliže jste užil/a více pastiliek Strepsils Hřejivý Zázvor, než jste měl/a:
Při předávkování, které je vzhledem k charakteru přípravku velmi nepravděpodobné, nebo při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Pastilky jsou obvykle dobře snášeny, v ojedinělých případech se mohou vyskytnout bolestivé projevy na jazyku.
Ve výjimečných případech se objevuje přecitlivělost, která se může projevovat jako kožní vyrážka, pocit pálení v ústech, horečka případně průjem.
Při případném výskytu jakýchkoliv nežádoucích reakcí se poraďte s lékařem.


5. JAK STREPSILS HŘEJIVÝ ZÁZVOR UCHOVÁVAT

Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 C.
Neužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Datum expirace se vztahuje na poslední den v měsíci.
Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Strepsils Hřejivý Zázvor obsahuje:
Léčivé látky: dichlorbenzenmethanolum 1,2 mg; amylmetacresolum 0,6 mg.
Pomocné látky: kyselina vinná, anthokyanin, švestkové aroma, lahodné krémové aroma, aroma hřejivého pocitu, zázvorové aroma, středně nasycené triacylglyceroly, prostý sirup, tekutá glukosa.


Jak přípravek vypadá a co obsahuje toto balení:
Blistr: 6, 8, 10, 12, 16 nebo 24 pastilek v jednom balení.
Tuba: tuba obsahuje 10 pastilek.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci:
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.
Slough
Velká Británie
Výrobce:
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.
Nottingham
Velká Británie
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí
o registraci:
Reckitt Benckiser (Czech Republic) s.r.o.
Palác Flóra, Budova C
Vinohradská 2828/151
Praha 3
Tel. č.: +420 227 110 141

 

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 27.7.2011

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.